Misiunea

Uniunea Românilor din Serbia (URS) este un nucleu puternic al mediului asociativ românesc, constituit din organizații și asociații de pe ambele maluri ale Dunării, sub conducerea unui singur preşedinte, care îşi păstrează autonomia, dar care vor reprezenta şi apăra într-un mod unic şi reprezentativ interesele majore ale celor peste 250.000 de români care trăiesc la sud de Dunăre (Voivodina și Valea Timocului). O singură voce reprezentativă pe întreg teritoriul Serbiei, care urmează să devină partener de încredere al Statului Român.

La asocierea Uniunii Românilor din Serbia (URS) pot adera şi alte organizații cu profil românesc. URS-ul se bazează pe elementul strict românesc (nu pe elementele distructive ale organizaților valahe), păstrarea şi afirmarea filonului românesc pe întreg teritoriul Serbiei. Uniunea Românilor din Serbia va lua poziții ferme şi va recurge la o strategie decisivă în complexitatea dualismului românesc în Timoc şi Voivodina. O singură voce românească pe întreg teritoriul Serbiei – URS-ul va stopa procesul de înființare permanentă a diverselor organizații, congrese în sudul Dunării, care au drept scop fragmentarea şi slăbirea forței de coeziune a românilor din Serbia. URS-ul apără şi reprezintă interesele majore româneşti din Serbia, reuneşte asociațiile de pe înteg teritoriul Serbiei cu accentul pe colaborarea cu autoritațile din Patria Mamă.